Grön IT

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Grön IT
Grön IT innebär att servrar och serverhallar drivs och kyls av energi som kommer från förnybara energikällor. Insikten om möjligheterna att minska miljöpåverkan inom och med hjälp av IT ökar, främst bland privata företag.
Wekudatas bidrag är att vi hostar företags IT och har servrarna på plats i vår serverhall. Dessa hallar drivs med solpaneler på vårt tak och med ett energisnålt kylsystem. Vi återanvänder en del av värmen för att värma kontoret och resten kyler vi bort med frikyla.
 
Wekudatas arbete med klimatsmarta åtgärder påbörjades för flera år sedan då taket tilläggsisolerades och det nya kylsystemet installerades. Detta har tillsammans med andra miljövänliga åtgärder, sänkt årsförbrukningen av el drastiskt.
 
Samtliga våra dieseldrivna bilarna är utbytta mot elbilar, det sparar 18 ton koldioxidutsläpp per år. Som företagare kan du bidra genom att byta ut gammal IT-utrustning, implementera lösningar för t ex power management, och införskaffa system eller lösningar för att minska miljöpåverkan.

Vårt mål är att bli världens mest miljövänliga IT-företag!