Guide för att konfigurera mail
Android 

Denna guide beskriver generellt hur du lägger in din mail på en Android telefon.

Alla tillverkare, Samsung, Sony, HTC etc… har snarlika men egna varianter av följande menyer. Det bör dock gå att följa stegen utan problem men kan se något annorlunda ut beroende på telefon. Följande bilder är tagna från en Samsung.

(Obs, det kan även variera beroende på Android version men bör även det gå att följa med)


1)

Börja med att gå in på Inställningar (en ikon med kugghjul),

sedan dra dig neråt till en Flik eller underkategori som heter Konton.

Väl inne i den menyn bör det finnas en lista med olika konton, kolla om det finns ”Lägg till konto” oftast längst ner. Sedan när du väl kommit så långt så bör du kunna se olika mailtyper du kan lägga till.
Välj IMAP Konto.              Se bild.

Android1

2)

När du valt kontotyp bör det komma upp inställningar för Inkommande Server.
Fyll i dina uppgifter i och använd imap.wekudata.com som server.

Obs! Användarnamn är samma som din e-postadress, se bild nedan.

Android2

Tryck sedan ”Nästa”.

3)

Nu bör det komma upp liknande inställningar fast för Utgående Mailserver.
Använd här smtp.wekudata.com som server.

Port ska ställas om till 587  och det måste ställas in att det krävs inloggning.

Inloggningsuppgifter här är det samma som du har till din e-postadress, se bild nedan. 

Android3
Tryck sedan Nästa.

4)

Nu bör de sista inställningarna visas, här kan man justera efter eget tycke.

Många mobiler ställer gärna in att visa endast två veckor gamla mail, det kan man ställa upp till tex en månad i alla fall. Vi rekommenderar att inte ställa in för låg tid på synkronisering mot mailservern. Standard på 15 minuter brukar duga. Tryck sedan Nästa

5)

Nu bör allt vara klart!
Mailen du konfigurerade bör du hitta i en förinstallerad App på mobilen som heter ”Epost” eller ”Mail”.

(Det kan även hända att man valt att konfigurera det för ”Gmail” Appen. Kolla där om du inte hittar din mail.)